Издаване на документи

Издаване на документи

За водач на МПС – Категория :АМ, А1,А2,А,В1,В,ВЕ,Ткт


Цена в кабинета - 30лв..

Медицинско удостоверение за постъпване на работа

Медицинско удостоверение за постъпване на работа може да заявите и онлайн от бутона по-долу като попълните необходимите данни и направите превод на стойност 32лв. с банкова карта.
Цена в кабинета - 30лв.. Необходими данни: Трите имена, организация /фирма/, длъжност, ел.поща, на която да бъде изпратено медицинското удостоверение

или

Медицинско удостоверение за постъпване във ВУЗ, техникум, гимназия

Медицинско удостоверение за постъпване във ВУЗ, техникум, гимназия може да заявите и онлайн от бутона по-долу като попълните необходимите данни и направите превод на стойност 18лв. с банкова карта.
Цена в кабинета - 15лв.. Необходими данни: трите имена, ВУЗ или гимназия, специалност, ел.поща, на която да бъде изпратено медицинското удостоверение

или

Медицинско удостоверение за сключване на брак


Цена в кабинета - 30лв..

Медицинско удостоверение за посещение на лагер, екскурзия

Медицинско удостоверение за посещение на лагер, екскурзия може да заявите и онлайн от бутона по-долу като попълните необходимите данни и направите превод на стойност 13лв. с банкова карта.
Цена в кабинета - 10лв.. Необходими данни: трите имена, за /име лагер, екскурзия/, ел.поща, на която да бъде изпратено медицинското удостоверение

или

Медицинско удостоверение за детски надбавки

Медицинско удостоверение за детски надбавки може да заявите и онлайн от бутона по-долу като попълните необходимите данни и направите превод на стойност 3лв. с банкова карта.
Цена в кабинета - 0лв.. Необходими данни: име,презиме,фамилия на детето, име, презиме фамилия на родител, ел.поща, на която да бъде изпратено медицинското удостоверение

или

Заверка на здравна книжка


Цена в кабинета - 10лв..

Издаване на талони 5 и 6 /деца/

Издаване на талони 5 и 6 /деца/ може да заявите и онлайн от бутона по-долу като попълните необходимите данни и направите превод на стойност 5лв. с банкова карта.
Цена в кабинета - 3.9лв.. Необходими документи: трите имена на родител, трите имена на детето, ел. поща, на която да бъде изпратен талона

или

Медицинско удостоверение за пред нотариус

Медицинско удостоверение за пред нотариус може да заявите и онлайн от бутона по-долу като попълните необходимите данни и направите превод на стойност 32лв. с банкова карта.
Цена в кабинета - 30лв.. Име, Презиме, Фамилия на болния, имейл на който да го изпратим

или

Медицинска характеристика за пред Домашен социален патронаж

Медицинска характеристика за пред Домашен социален патронаж може да заявите и онлайн от бутона по-долу като попълните необходимите данни и направите превод на стойност 10лв. с банкова карта.
Цена в кабинета - 3.9лв.. Необходими данни: име, презиме,фамилия на лицето, което ще ползва соц иална услуга, ел.поща, на която да го изпратим

или

Подновяване на рецепта за наркотични вещества

Подновяване на рецепта за наркотични вещества може да заявите и онлайн от бутона по-долу като попълните необходимите данни и направите превод на стойност 10лв. с банкова карта.
Цена в кабинета - 2лв..

или

Image

График