Медицинска характеристика за пред Домашен социален патронаж

Необходими данни: име, презиме,фамилия на лицето, което ще ползва соц иална услуга, ел.поща, на която да го изпратим

Цена на документа: 10лв..