Медицинско удостоверение за детски надбавки

Необходими данни: име,презиме,фамилия на детето, име, презиме фамилия на родител, ел.поща, на която да бъде изпратено медицинското удостоверение


Цена на документа: 3лв..