Медицинско удостоверение за постъпване на работа

Необходими данни:
Трите имена, организация /фирма/, длъжност, ел.поща, на която да бъде изпратено медицинското удостоверение

Цена на документа: 32лв..