Електронна рецепта

Ако страдате от хронично заболяване, са необходими регулярни срещи за контрол и оценка на състоянието Ви( обикновено на 3 месеца) и издаване на рецепта за лекарства, напълно или частично платени от НЗОК.

Ако по някаква причина Ви е невъзможно да ни посетите за подновяване на Вашата рецепта, но СЪСТОЯНИЕТО ВИ Е СТАБИЛНО- НЯМАТЕ НОВИ ОПЛАКВАНИЯ И ТЕРАПИЯТА Е БЕЗ ПРОМЯНА, можете да заявите преиздаването и онлайн.

Необходими данни: трите имена, дата на раждане, ел. поща, на която да изпратим номер на рецепта.

Цена на документа: 4лв..

Пациент, освободен от такса:
НЕ
ДА