Издаване на документи

Издаване на документи

За водач на МПС – Категория :АМ, А1,А2,А,В1,В,ВЕ,Ткт


Цена в кабинета - 25лв..

Медицинско удостоверение за постъпване на работа

Медицинско удостоверение за постъпване на работа може да заявите и онлайн от бутона по-долу като попълните необходимите данни и направите превод на стойност 27лв. с банкова карта.
Цена в кабинета - 25лв.. Необходими данни: Трите имена, организация /фирма/, длъжност, ел.поща, на която да бъде изпратено медицинското удостоверение

или

Медицинско удостоверение за постъпване във ВУЗ, техникум, гимназия

Медицинско удостоверение за постъпване във ВУЗ, техникум, гимназия може да заявите и онлайн от бутона по-долу като попълните необходимите данни и направите превод на стойност 13лв. с банкова карта.
Цена в кабинета - 10лв.. Необходими данни: трите имена, ВУЗ или гимназия, специалност, ел.поща, на която да бъде изпратено медицинското удостоверение

или

Медицинско удостоверение за сключване на брак


Цена в кабинета - 15лв..

Медицинско удостоверение за посещение на лагер, екскурзия

Медицинско удостоверение за посещение на лагер, екскурзия може да заявите и онлайн от бутона по-долу като попълните необходимите данни и направите превод на стойност 13лв. с банкова карта.
Цена в кабинета - 10лв.. Необходими данни: трите имена, за /име лагер, екскурзия/, ел.поща, на която да бъде изпратено медицинското удостоверение

или

Медицинско удостоверение за детски надбавки

Медицинско удостоверение за детски надбавки може да заявите и онлайн от бутона по-долу като попълните необходимите данни и направите превод на стойност 3лв. с банкова карта.
Цена в кабинета - 0лв.. Необходими данни: име,презиме,фамилия на детето, име, презиме фамилия на родител, ел.поща, на която да бъде изпратено медицинското удостоверение

или

Заверка на здравна книжка


Цена в кабинета - 7лв..

Издаване на болничен лист за карантина

Издаване на болничен лист за карантина може да заявите и онлайн от бутона по-долу като попълните необходимите данни и направите превод на стойност 5лв. с банкова карта.
Цена в кабинета - 3.9лв.. Необходими данни: трите имена, месторабота; адрес на фирмата/организацията ;длъжност, ел.поща, на която да бъде изпратен болничния лист

или

Издаване на талони 5 и 6 /деца/

Издаване на талони 5 и 6 /деца/ може да заявите и онлайн от бутона по-долу като попълните необходимите данни и направите превод на стойност 5лв. с банкова карта.
Цена в кабинета - 3.9лв.. Необходими документи: трите имена на родител, трите имена на детето, ел. поща, на която да бъде изпратен талона

или

Медицинско удостоверение за пред нотариус

Медицинско удостоверение за пред нотариус може да заявите и онлайн от бутона по-долу като попълните необходимите данни и направите превод на стойност 23лв. с банкова карта.
Цена в кабинета - 20лв.. Име, Презиме, Фамилия на болния, имейл на който да го изпратим

или

Медицинска характеристика за пред Домашен социален патронаж

Медицинска характеристика за пред Домашен социален патронаж може да заявите и онлайн от бутона по-долу като попълните необходимите данни и направите превод на стойност 10лв. с банкова карта.
Цена в кабинета - 3.9лв.. Необходими данни: име, презиме,фамилия на лицето, което ще ползва соц иална услуга, ел.поща, на която да го изпратим

или

Подновяване на рецепта за наркотични вещества


Цена в кабинета - 3.9лв..

Image

График