Медицинско удостоверение за постъпване във ВУЗ, техникум, гимназия

Необходими данни: трите имена, ВУЗ или гимназия, специалност, ел.поща, на която да бъде изпратено медицинското удостоверение

Цена на документа: 13лв..