Медицинско удостоверение за пред нотариус

Име, Презиме, Фамилия на болния, имейл на който да го изпратим

Цена на документа: 32лв..