Издаване на талони 5 и 6 /деца/

Необходими документи: трите имена на родител, трите имена на детето, ел. поща, на която да бъде изпратен талона

Цена на документа: 5лв..