Издаване на болничен лист за карантина

Необходими данни: трите имена, месторабота; адрес на фирмата/организацията ;длъжност, ел.поща, на която да бъде изпратен болничния лист

Цена на документа: 5лв..